Youth Committee

release: 2017/03/21 15:03
Chair:   
Zeyao Mo
Institute of Applied Physics and Computational MathematicsMembers:   
Xiuqing Chen
Beijing University of Posts and Telecommunications

Weibing Deng
Nanjing University

Yanquan Feng
Beijing Jiaotong University

Xiwen Lu
East China University of Science and Technology

Xiliang Lv
Wuhan University

Jianwei Ma
Harbin Institute of Technology

Zeyao Mo
Institute of Applied Physics and Computational Mathematics

Zhiqiang Sheng
Institute of Applied Physics and Computational Mathematics

Yubin Tian
Beijing Institute of Technology

Guanghui Wang
Shandong University

Liping Yuan
Hebei Normal University

Lei Zhang
Peking University

Chungang Zhu
Dalian University of TechnologySecretary-General:   
Lei Zhang
Peking University